Dr. Sipka Péter

Dr. Sipka Péter

egyetemi adjunktus

ÁJK C/109/B
52/512-700/74803
 iroda@drsipka.hu
Kutatási területek: munkajogi kártérítés, a munkavédelmi szabályok és a munkajogi felelősség kapcsolata, megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon
Research Interests: compensation in labour law, the connection between OSH regulations and the liability in labour law, The collision of the changed employer’s liability with the regulation of the occupational health and safety and social security in Hungary


Fogadóóra: hétfő 14:00-15:00
Office hours: Mondays 2-3pm
Oktatott tárgyak: munkajog, szociális jog
Courses: labour law, social law

pdf Önéletrajz  (2016.11.15.)

pdf CV - English


Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

• A munkáltató megtérítési kötelezettsége a Kúria ítélkezési gyakorlatának fényében, Miskolci jogi szemle, 2014. (9. évf.) 1. sz.
• Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre, Magyar Jog, 2013:(12)
• Kúria döntése a sztrájkról. A sztrájkjog gyakorlása az alapvető szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak esetében, Jogesetek Magyarázata 2014/1., V. évfolyam 1. szám
• Development or security? Thoughts on the future of european labour law through the example of Hungary, In: Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europa: MyPhD 2012, Friedrich Ebert Stiftung, 2013
• Thoughts on the regulation of liability for damages of the employer on the basis of the new conception of Labour Code in Hungary, Journal On Legal And Economic Issues Of Central Europe 4, (2011)
• A munkáltatói felelősség eltérő aspektusai a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseinek fényében, Studia Juvenum, (2011)
• A munkaviszonyból eredő munkavállalói károk érvényesíthetőségének változásai az új munka törvénykönyve alapján, In: Nagy Melinda (szerk.), Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2012. - A Selye János Egyetem 2012-es "Művelődés-identitás -egészség" c. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2012.09.13-2012.09.14. Komárno: Janos Selye University, pp. 756-761.
• A munkabér és a munkabér védelme; Az atipikus munkaviszonyok szabályozása az új munka törvénykönyvében; Gondolatok a munkaküzdelem magyar jogi szabályozásának reformjához, In: Prugberger Tamás: Magyar munka- és közszolgálati reform nyugat-európai kitekintéssel, Miskolc, Novotni Kiadó, 2013. pp. 177-185, 270-279-322-329., 3. javított és kiegészített kiadás
• The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law (Zaccaria Márton Leó, Sipka Péter) In: Studies In Law: Research Material / Studia Prawnicze: Rozprawy I Materialy 1, (2014)
• The Role of Telework in Modern Labour Law with Special Regard to Hungarian Law (Zaccaria Márton Leó, Sipka Péter) Journal On Legal And Economic Issues Of Central Europe 3, (2012)