Dr. Nádasné dr. Rab Henriett

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett

egyetemi docens

ÁJK C/109/A
 52/512-700/74811
 rab.henriett@law.unideb.hu
Kutatási területek: munkajog, szociális jog, társadalombiztosítási jog, emberi erőforrás menedzsment

Research Interests: labour law, social law, social insurance/social security, human resource management
Fogadóóra:
Hétfő 9.00-10.00 (Csak szorgalmi időszakban!)
Office hours: Mondays 9.00-10.00 am

Oktatott tárgyak: munka és szociális jog, emberi erőforrás menedzsment, közszolgálati jog, foglalkoztatáspolitika, alternatív vitarendezés
Courses: labour and social law, Human Resource Management, public service, labour market, Alternative Dispute Resolution

pdf Önéletrajz


Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications: 
  • Anomalies in flexible retirement, PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE 23: pp. 129-133. (2015)
  • Rab Henriett, Zaccaria Márton Leó: Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V.30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA X.:(1) pp. 52-69. (2015)
  • Can social security enter the door of private law? STUDIES IN LAW: RESEARCH MATERIAL / STUDIA PRAWNICZE: ROZPRAWY I MATERIALY 1: pp. 45-59. (2014)
  • Changes in the Fundamental Rights Aspects of the New Hungarian Fundamental Law in the light of the Retirement Pension System, JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 5:(1) pp. 78-83. (2014)
  • Rab Henriett, Sipka Péter: Are Social Rights Obstacles to Flexibility? JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 5:(2) pp. 44-49. (2014)
  • A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái, Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012. 344 p. (ISBN:978-963-258-176-7)
  • A nyugdíjrendszer egyes megreformált vagy reformra szoruló elemei, avagy áttekintés a nyugdíjrendszer helyzetéről, ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5:(1) pp. 2-14. (2012)
  • Az 1997-98-as nyugdíjreform körülményei és hatása, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 5:(2) pp. 50-72. (2010)
  • A szociális jogok alkotmányjogi megítélése, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 64:(6) pp. 287-292. (2009)
  • A közszféra vezető megbízással rendelkező tagjainak munkajogi helyzete, MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 3-4: pp. 112-118. (2008)