Dr. Bányai Orsolya

egyetemi adjunktus

Szoba/ Office: ÁJK C/108/B.

Telefon / Phone: 52/512-700/ 74808

Email: banyai.orsolya@law.unideb.hu

Kutatási területek: Környezetjog, Fenntertható energiajog

 

Research Interests: Environmental law , Sustainable energy lawFogadóóra: szerda 16.35-17.35
Office Hours:  4.35-5.35 pm

Oktatott tárgyak: Környezetjog, Agrár-környezetjog, Környezetvédelmi igazgatás
Courses: Environmental Law

pdf Önéletrajz

pdf CV- English

 

    Publikációk
Kiemelt publikációk/Selected publications:

 
  • Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában. DELA Könyvkiadó Kft., Debrecen, 2014.

  • Orsolya Bányai: The European Union regulation concerning the energy consumption of buildings - an ecological point of view, International Review of Applied Sciences and Engineering, (2013) Volume 4. Number 2. 111-116.

  • Bányai Orsolya: Egy elszalasztott lehetőség: a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete Nicaragua és Costa Rica környezetvédelmi vonatkozású jogvitájában. Pro Futuro, 2016/2. 181-200.

  • Bányai Orsolya: A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv. Európai Jog. 2013/6. 23-33.

  • Bányai Orsolya: A háztartási energiafelhasználás csökkentésére irányuló magyar szabályozás. Magyar Jog. 2013/5. 305-311.

  • Bányai Orsolya: A folyékony és szilárd biomassza fenntarthatósági kritériumai az Európai Unióban és Magyarországon. Jog - Állam - Politika. 2013/02, 45-63.

  • Bányai Orsolya: Az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló energiaforrások előtérbe kerülése a nemzetközi jogban. Jogtudományi Közlöny. 2013/9. 436-444.

  • Bányai Orsolya: Egy fenékkel két nyeregben? - Az Európai Unió közúti közlekedésre vonatkozó energiahatékonysági és energiatakarékossági szabályozása. Pro Futuro, 2012/1. 8 -23.