A kar vezetése

Dr. Szikora Veronika

Dr. Szikora Veronika

dékán
ÁJK A/118. szoba., ÁJK B/102.
52/512-700/77102
szikora.veronika@law.unideb.hu

a kar irányítása és képviselete, felelős a kar gazdálkodásáért; a vezetése alatt álló egységekre (tanszékek, dékáni hivatal, tanulmányi csoport) működését irányítja, felettük törvényességi felügyeletet gyakorol; irányítja a kar humánpolitikai tevékenységét; az egyetemi tanárok kivételével a karon alkalmazásban lévők fölött munkáltatói jogkört gyakorol; a kari szintű kiadványok esetében kiadói és terjesztői jogot gyakorol; továbbá ellát minden olyan feladatot, amelyet számára a jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak.

Dr. Árva Zsuzsanna

Dr. Árva Zsuzsanna

Oktatási dékánhelyettes
ÁJK A/16. szoba

52/512-700
arva.zsuzsanna@law.unideb.hu

A kar oktatási tevékenységének és a hallgatók tanulmányi ügyeinek koordinálása.

Referens:
Dr. Balla Zsuzsa, egyetemi tanársegéd
Email: balla.zsuzsa@law.unideb.huProf. Dr. Bencze Mátyás

Prof. Dr. Bencze Mátyás

Tudományos és stratégiai dékánhelyettes
ÁJK B/103. szoba
52/512-700/77115
bencze.matyas@law.unideb.hu
Feladatköre:
A kar gazdasági, tudományos és pályázati ügyeinek koordinálása.

Referens:
Dr. Kovács Ágnes, egyetemi adjunktus
E-mail: kvcsagnes@gmail.com
Dr. Fézer Tamás

Dr. Fézer Tamás

Fejlesztési és külkapcsolati dékánhelyettes
ÁJK A/13. szoba, B/104. szoba
52/512-700/77110
fezer.tamas@law.unideb.hu, fezertamas@gmail.com

A kar minőségbiztosítási és külügyi tevékenységének koordinálása, a PR tevékenység irányítása és a kari honlap felügyelete, a kar fejlesztési koncepciójának előkészítése és végrehajtása (különös tekintettel új képzések indítására), a könyvtári fejlesztési ügyek koordinálása.

Referens:
Dr. Barta Attila, egyetemi adjunktus
E-mail: barta.attila@law.unideb.hu